HÄRDPLASTSUTBILDNING

Utbildning: Härdplast halvdag

Härdplast
För att få hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2011:19) som ska förnyas vart femte år. Vår utbildning ger er rätt att bedriva arbete som innefattar exponering för härdplaster och allergiframkallande kemikalier.

Varför ska man gå en Härdplastutbildning?

Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.

Utbildning krävs även för arbete med produkter som innehåller följande Etyl-2-cyanoakrylat eller Metyl-2cyanoakrylat om arbete pågår mer än 30 min i veckan.

Saknas dokumenterad genomgången utbildning vid en arbetsplatsinspektion utgår en sanktionsavgift på 10.000:- per användare som saknar utbildningsbevis.

Delar av kursinnehåll
Vi går bl.a. igenom gällande lagstiftning, olika typer av härdplaster, riskerna med dessa och hur exponeringen kan begränsas. Efter genomförd utbildning får ni ett giltigt utbildningsintyg.

Vad är härdplast
Olika typer av härdplaster
Skyddsutrustning
Härdplastföreskrifter
Hälsoeffekter
Riskbedömning
Lagstiftning

Max antal deltagare: 12

Ort/er
Enligt överenskommelse

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
Härdplast halvdag eller 4timmar 1116 SEK
Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: