Arbete på väg steg 1:1, 1:2, 1:3

Mål för utbildningen är att deltagaren ska:

Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Hur går utbildningen till?

Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Trafiksäkerhetsfrågor och hur trafikanter beter sig.
Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TDOK 2018:0371 ligger till grund. De krav som anges i TRVK Apv TDOK 2012:86 enligt trafikverkets tekniska krav för arbete på väg ligger som grund för utbildningen.
Kursen kan anpassas efter specifika behov. Utbildningen avslutas med ett prov. Kursen innehåller också utbildning som vakt. Efter godkänt prov erhåller deltagaren intyg.
Kursens giltighetstid är 4 år.

Kursinnehåll utgår från Trafikverkets beslut om grundkompetens steg  1:1, 1:2 & 1:3

Allmänt om vägarbeten
V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
Lyktor på fordon
Arbete från arbetsplattform
Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
Riskanalys
Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
Regler för förare av väghållningsfordon

Ort/er
Enligt överenskommelse

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
Arbete på väg steg 1:1, 1:2, 1:3 1 dag  1516 SEK

 

Kontakt: 019-760 15 20
E-post:
 info@lavigruppen.se

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: