MOTORSÅGSKÖRKORT I ÖREBRO

Motorsågsutbildning

Målgrupp
Våra certifierande motorsågutbildningar vänder sig till dig som har gedigen erfarenhet av arbete med motorsåg samt arbetar inom ett yrkesområde som kräver certifikat på motorsåg.

Utbildning på motorsåg
LAVI gruppen AB levererar utbildningar för certifikat mot Motorsågskörkort A och Motorsågskörkort A+B samt för Motorsågskörkort C.

Utbildningens upplägg
Våra olika motorsågsutbildningar består av både teoretiska- och praktiska moment. Den teoretiska delen kan ske i större grupp men på de praktiska momenten utbildar vi maximalt 6 deltagare vid varje utbildningstillfälle. Behöver ditt företag utbilda fler än 6 personer kan alltså teorin göras gemensamt medan utbildningens praktiska del sker på olika utbildningsdagar.

I utbildningens pris ingår lärarledd undervisning,  kaffe och lättare förtäring/lunch. En avgift för utfärdande av körkort tillkommer. Körkortet skickas med post hem till dig som genomgått utbildningen. Motorsåg samt tillhörande säkerhetsutrustning ombesörjs med fördel av deltagarna själva, men vid behov lånar vi mot tilläggsavgift ut utrustning för utbildningstillfället.

Innan utbildningsstart så mejlar vi ut material som ni kan studera innan utbildningsstart.

Plats för genomförande
Utbildningens teoretiska del genomförs i LAVI gruppen AB:s utbildningslokaler på Bettorpsgatan 10 i Örebro. De praktiska inslagen sker också på dagtid, antingen på ditt företags marker eller på LAVI gruppens samarbetsgårdar i Örebro län.

Om ni som önskar utbildning på motorsåg utgör en full grupp (6st) och har önskemål om att göra utbildningen på annan ort än i Örebro, kan LAVI gruppen i de allra flesta fall tillmötesgå detta. Utöver de kostnader ni då har för själva utbildningen, tillkommer ersättning för vår utbildares resor och eventuell logi. I dessa fall måste ni som kund även stå för lokal/plats att genomföra såväl utbildningens teoretiska som praktiska del på.

Läs mer om utbildningen på Säker skogs webbplats .

Pris- och kursinformation

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
Motorsåg A 1 dag Pris: 2900 SEK
Motorsåg A+B (Erfaren) 2 dagar Pris: 4900 SEK
Motorsåg A+B (Nybörjare) 3 dagar Pris: 7500 SEK
Motorsåg C 2 – 3 dagar beroende på erfarenhet Pris: 5300 – 7900 SEK

Stövlar, hjälm, huggarblus, säkerhetsbyxa, handskar och såg hyrs ut till en extra kostnad om 1000 SEK exkl. moms

Kontakt: 019-760 15 20 eller 072 995 90 32
E-post: 
info@lavigruppen.se

 

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: