Hjälp på väg

Personal som arbetar på eller kring vägen bör gå utbildningen “Hjälp på väg”. Kursen är på en dag och efter genomförd utbildning får kursdeltagarna ett intyg som ett bevis på genomförd utbildning.

Målgrupp

För alla entreprenörer som har vägen som sin arbetsplats

Målsättning

Deltagarna ska efter genomförd kurs fått kunskap i handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge Första hjälpen samt släcka bränder på en olycksplats.

Innehåll

  • Grundläggande HLR (hjärt- och lungräddning), samt hanterande av ett luftvägsstopp.
  • Grundläggande förståelse kring arbetssättet enligt LABC.
  • Kunskap om grundläggande behandling av olika olycksfall och sjukdomstillstånd.
  • Brandkunskap, brandrisker i trafiken, bedöma status och initiala åtgärder.
  • Handhavande och kunskap av handbrandsläckare.
  • Praktisk övning i realistisk miljö.

 

Längd

1 dag

Pris

1250-1800kr beroende på hur många deltagare ni är.

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: