GRUNDLÄGGANDE BRANDKUNSKAPER

Grundläggande brandkunskap

Kurslängd ca 4 timmar

Målgrupp
Vänder sig till dig som arbetar med människor inom olika kategorier:

Mål

Målet är att öka dina kunskaper och insikten om brandskydd på din arbetsplats. Du ska efter utbildningen kunna bedöma en brandsituation, och arbeta efter metoden, Rädda — Varna — Larma – Släck.

Kursinnehåll
Brandteori
Lagstiftning
Brandförlopp
Räddningstjänstens roll
Brandorsaker
Brandfarlig vara Agera rätt vid brand Förebygga brand
Konsekvenser av brand
Särskilda risker
Utrymning
Släckmedel och släckutrustning

Praktik
Praktisk släckövning
Handbrandsläckare
Brand i kläder

Antal deltagare
Minst 6 stycken och max 20 stycken deltagare.

Kontakt: 019-760 15 20
E-post: 
info@lavigruppen.se

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: