ESA RÖJ

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-RÖJ:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där
det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmoment – ESA Röj

El-fara
Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1
ESA- RÖJ:15
Diskussioner och praktiska exempel

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA Röj-metoden.

Kursmål
Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa arbetsmetoden ESA-Röj.

Målgrupp
Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar.

Ort/er
Enligt överenskommelse eller Online

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
ESA röj 1 dag 3500 SEK

 

Certifikatkostnad på 500kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

Kontakt: 019-760 15 20
E-post:
 info@lavigruppen.se

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: