ESA 21 instruerad person

ESA Utbildning, ESA 21 Instruerad person
Den här ESA utbildningen hette tidigare ESA 14 Tillträde, ditt intyg för ESA 14  Tillträde har
kvar sin giltighetstid, men ska du förnya det är det ESA Instruerad person som gäller.

Vår ESA kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Den 1 oktober 2018 ersätts ESA Tillträde av ESA Instruerad person. En nyhet är en förändrad tillträdeshantering. Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde. Genomgången ska ske av den som är el-anläggningsansvarig eller el-fackkunnig representant och blanketten ska signeras av berörd personal.

ESA utbildningen, ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de el-risker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc. Utbildningen utgår ifrån publikationen ESA Instruerad person som är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.

Kursinnehåll – ESA Instruerad person
Elfaran
Organisation
Riskhantering
Säker kommunikation
Planering och utförande av arbete
Genomgång av blanketten ”Överenskommelse om tillträde”
Kursen avslutas med skriftligt prov

Kursmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk risk och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dem som är icke el-fackkunniga och ska arbeta där det finns en elektrisk fara. Det kan t.ex. vara sanerare, signaltekniker, byggare, beredare, grävmaskinister som befinner sig invid en elektrisk anläggning eller andra som behöver arbeta inom driftrum i distributionsanläggningar eller industri.

Ort/er
Enligt överenskommelse

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
ESA instruerad person 1 dag Pris: 4200 SEK

 

Certifikatkostnad på 500kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

Kontakt: 019-760 15 20
E-post:
 info@lavigruppen.se

 

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: