EBR kabelförläggning i mark

Utbildning inom EBR Kabelförläggning i mark

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig EBR utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I EBR utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:21.

De företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att alla som medverkar har genomgått lämplig EBR utbildning. EBR kabelförläggningsutbildningen ska utföras enligt gällande dokument och kunskapen ska kunna styrkas med utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.

Kursen vänder sig till dig som skall förlägga jordkabel i mark, sätta upp kabelskåp och stolpar samt förlägga jordtag. Utbildningen kallades tidigare för Begränsad behörighet – BB3.

Kursmoment

El-faran och arbetsmiljörisker
Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
EBR Kompetenskrav och egenkontroll
Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145
kV (KJ41)
Schaktning i anslutning till befintlig kabel
Slutprov

Kursmål
Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa anskaffad kunskap enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning.

Målgrupp
Kursen EBR Kabelförläggning i mark vänder sig bland annat till dig som är grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.

Ort/er
Enligt överenskommelse

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
EBR kabelförläggning i mark 1 dag Pris: 4200 SEK

 

Certifikatkostnad på 995kr per deltagare tillkommer som Energiföretagen kräver

 

Kontakt: 019-760 15 20
E-post:
 info@lavigruppen.se

 

 

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: