SAM 1 dag – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 1 dag

Syftet med utbildningen är att deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Krav på skyddsombud om man är fler än 4 anställda, alla i verksamheten räknas.

KURSINNEHÅLL

Skyddsombudets roll, arbetsuppgifter och rättsliga möjligheter att påverka förändra brister i arbetsmiljön

Skyddsrond

Riskbedömning

Tillbud

Psykosocial arbetsmiljö

Olika typer av skyddsombud

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare

Dokumentation/checklistor

Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar

Utbildningen anpassas även utifrån den verksamhet som bedrivs.

 

Ort/er
Enligt överenskommelse

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete 1 dag Pris: 2500 – 3000 SEK

 

Kontakt: 019-760 15 20
E-post:
 info@lavigruppen.se

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: