Asbest

Målgrupp

För personer som vistas i en miljö där det finns en risk att du kan komma i kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå Allmän utbildning i asbest.

Dokumentation

Vår kursledare har erfarenhet av asbest och varit verksam, administrativt och teknisk i 15 år.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Kursen är till för dig som inte själv ska sanera asbest, men som måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Delar av kursinnehåll

Asbestens egenskaper
Hälsoeffekter
Förekomst av asbest
Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
Nödfallsåtgärder
Handhavande av personlig skyddsutrustning
Arbetsmetoder vid hantering av asbest
Kontrollåtgärder
Avfallshantering
Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
Bestämmelser om medicinska kontroller

Ort/er
Enligt överenskommelse eller Online

Kurs Antal kursdagar Pris/deltagare (exkl. moms)
Asbest 1-4 dag 2800 – 7500 SEK (beroende på antalet dagar)

 

Kontakt: 019-760 15 20
E-post:
 info@lavigruppen.se

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: