Arbetsplatsanalys

Ergonomisk genomgång av arbetsplats 

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.
Enligt Arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi AFS 2012:02 ska den anställde ska ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar samt kunskap för att tidigt se signaler på överbelastning.

LAVI gruppen erbjuder inom ramen för arbetsplatsergonomi:

Genomgång av aktuella ergonomiska risker

Arbetsplatsanalys innehållande: Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, ensidigt upprepat arbete Riskområden och checklistor.

Belysningsergonomi

Förslag på åtgärd

Pris per arbetsplats: 495 SEK exkl. moms.

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: