ANPASSAD ENTREPRENADJURIDIK AMA AF

Målgrupp

För personer som tolkar eller upprättar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag eller kontrakt inom ramen för entreprenad.

Kursmål

Att deltagare på kursen får kunskap om hur föreskriver upprättas och skall tolkas för entreprenadavtal

Delar av kursinnehåll

 Ändringar i AMA AF 12 i förhållande till AMA AF 07

  • Praktisk användning av AMA AF för att upprätta administrativa beskrivningar
  • Förfrågningsunderlagets övriga avtalshanteringar med genomgång av tolknings- och rangordningsregler
  • Tillämpningar
  • ABK

Uppdragets längd:  1 dag Anpassas efter kundens önskemål

Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: