Vision

Utveckling LAVI solution

LAVI gruppen leder processer och utvecklar företag, verksamheter och organisationer, med en tydlig strategi för implementering och utifrån synliggjorda behov mot uppsatta förändringsmål.

Integration LAVI integration

Synliggöra befintlig kompetens – komplettera denna mot rådande arbetsmarknadskrav för snabb och effektiv förflyttning från utanförskap till integrering och sysselsättning.

Utbildningar LAVI qualification

LAVI gruppen genomför certifierande kravutbildningar inom teknikbranschen