Inom LAVI solution arbetar vi med två fokusområden som båda tangerar kompetens och kompetens-problematik. Utifrån synliggjorda behov och mot uppsatta förändringsmål, leder vi processer där vi hjälper företag att utveckla sina verksamheter och organisationer mot uppsatta mål och visioner.
Vi hjälper också huvudmän och anordnare av Yrkesutbildning och Yrkeshögskoleutbildning att nå en högre kvalitet, effektivitet och branschaktualitet på sina utbildningar.
Detta sker alltid med utgångspunkten att våra insatser ska generera ett entreprenöriellt förhållningssätt och som resultat av detta en högre anställningsbarhet kopplad till huvudmännens och anordnarnas koncept och verksamheter. Med fötterna i två världar arbetar vi inom LAVI solution utifrån tydliga modeller och metoder och presenterar alltid en tydlig strategi för implementeringen av de förändringar som våra processer leder fram till.