Säkra Lyft

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning (tex, travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers ) eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Dokumentation

Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi).

Kursinnehåll

* Lagar, föreskrifter och gällande förordningar

* Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

* Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap

* Hur man signalerar

* Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar

* Planering

* Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar

* Risker

Alla kursdeltagare erhåller certifikat. Enligt gällande regelverk ska all kunskap hållas uppdaterad. Vi rekommenderar repetitionskurs senast fem år efter genomförd utbildning

Kontakt: 019-760 15 20
E-post: 
info@lavigruppen.se