Affärs-och organisationsutveckling

LAVI gruppen AB leder uppdragsgivares utvecklingsprocesser mot högre lönsamhet, produktivitet och/ eller effektivitet. Ofta tangerar de projekt vi leder kompetensproblematiker som avspeglar sig negativt för en verksamhet. Eftersom vår expertis finns inom området humankapital och kompetens, leder LAVI gruppen alltifrån stora ESF-projekt till enskilda företags förändrings- och förbättringsprocesser. Oavsett om vi tar oss an ett större organisations- och affärsutvecklingsarbete eller om vårt uppdrag är mer riktat mot framtaganden av exempelvis affärsplaner, tar vi hänsyn till de tänkta möjliggörarna inom den organisation som vi delgivits uppdraget av. Vi är övertygade om att det i slutändan är rätt kompetens som gör skillnad och därför genomsyrar denna tanka alltid vårt arbete inom projektledning och organisationsutveckling.

När LAVI gruppen åtar sig ett uppdrag arbetar vi i dialog med våra uppdragsgivare och i enlighet med beprövade modeller och metoder. För oss är transparens en hederssak och allt vi gör ska kunna mätas i parametrar som är önskvärda för uppdragsgivaren. Det är först när en insats faktiskt blir mätbar som den kan förändra förutsättningarna för en verksamhet och det är också först då som en åtgärd går ifrån att vara en kostnad till att generera ett värde.

När LAVI gruppen projektleder eller driver en verksamhets organisationsutveckling börjar vi alltid med en inventering av verksamhetens historik och nuläge. Utifrån en uppsatt målbild om ett önskat nyläge analyserar vi bakgrund och var verksamheten befinner sig just nu. Nuläget, samt anledningarna bakom nuläget blir sedan utgångspunkter när vi bygger insatsplanen för uppsatt målsättning. I denna fas arbetar vi alltid med delmål mot huvudmålet, vilket innebär att vi kontinuerligt kan mäta våra insatser mot ett önskvärt nyläge. Insatsplanen är hjärtat i LAVI gruppens arbete och fokuserar alltid på frågorna Vad? Varför? När? Hur? och Vem? Det är denna som gör att vi lyckas med våra uppdrag och att vi kan ansvara för en process från start till överlämning och förvaltning

LAVI gruppens modell för Projektledning och organisationsutveckling

image
  • Förvaltningsfas i enlighet med uppsatt målbild
  • Analys/Nyläge
  • Leverans/Nyläge
  • Riktade Insatser
  • Insatsplan
  • Analys
  • Historik/Nuläge
  • Målbild
Intresseanmälan

För att få mer information från LAVI gruppen, fyll i dina uppgifter: