Att jobba inom LAVI gruppen AB ska alltid vara utmanande, och innebära utrymme för nytänkande och glädje. Ingen dag är den andra lik. Vi försöker leva som vi lär, d.v.s. med en stor ödmjukhet, lyhördhet och nyfikenhet, aspekter som varit grundläggande framgångsfaktorer inom våra verksamheter. LAVI gruppen präglas av transparens och ärlighet, värden som vi förutsätter att alla som arbetar för eller med LAVI gruppen verkar för. Allt vi gör skall tåla genomlysning vilket i sin tur betyder hög kvalitet och trygghet för vår personal.

Tillsammans med våra anställda sätts ambitioner och mål upp. Inom ramen för våra kvalitetsnormer, tror vi att människors egen kreativitet ger de bästa resultaten! Därmed får våra anställda växa i utmaningar, ta ansvar och pröva egna idéer och tankar.