För vem?
Alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas. Vet du vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet? I vår kurs lär du dig att arbeta tryggt och säkert. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och klarlägga organisation, roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 och är samordnad med ESA-14. Arbetsmetoderna är anpassade för de driftförhållanden som finns på större arbetsplatser.

Mål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur ESA planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

  Delar av Innehåll för ESA 14

  • Elsäkerhetsorganisationen
    Planering av arbete
    Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling
    Skötsel och underhåll
    Arbetsmetoder

Kursen är helt webbaserad. Den är indelad i avsnitt och efter varje avsnitt får du svara på några kontrollfrågor. Du kan göra kursen i Windows, MacOS, iOS och med viss reservation även Android. Vi rekommenderar att du använder webbläsare som Chrome, Firefox eller Safari, men inte Internet Explorer.

Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan IN, FIE och Svensk Energi.

Kurslitteratur: Du bör ha tillgång till boken ESA Industri & Installation under kursen vilket ingår i utbildningen.

Längd: 1 dag per kurs