Ergonomi vid tunga lyft är en kurs för dig som vill ha hjälp med att förebygga belastningsbesvär orsakade av arbetsställningar vid tunga lyft.
Kursen riktar sig till alla som arbetar med tunga lyft eller på annat sätt har behov av att lära sig hur man skall lyfta rätt. Inga förkunskaper krävs.

Efter avslutad kurs kommer du erhålla följande:
• Grundläggande kunskaper i belastningsergonomi och rätt lyftteknik.
• Kunskap om de belastningsbesvär som kan uppstå i exempelvis ryggen när man använder felaktiga arbetsställningar och arbetsteknik.
Kursinnehåll
• Allmänt om kroppens rörelse- och stödjeorgan, d v s muskulärt, leder och skelett. En bra hållning är en förutsättning för att förebygga belastningsbesvär.
• Vilka belastningsskador är vanliga när man intar dåliga arbetsställningar vid tunga lyft i tex. ryggen.
• Allmänt om manuell hantering och tekniska hjälpmedel.
• Lyftteknik och buktrycksträning.
• Förebygg och behandla belastningsbesvär med stretchning
Längd: 
Halvdag