EBR Kabelförläggning i mark

Den som medverkar vid arbeten med kabelförläggning ska ha lämplig utbildning enligt publikationen EBR Krav vid kabelförläggning. I utbildningen går våra instruktörer igenom allt från el-faran och relevant lagstiftning till kabelförläggning enligt publikationen KJ 41:15.

De företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att alla som medverkar har genomgått lämplig utbildning. Utbildningen ska utföras enligt gällande dokument och kunskapen ska kunna styrkas med utbildningsintyg från utbildningen EBR Kabelförläggning.
Kursen vänder sig till dig som skall förlägga jordkabel i mark, sätta upp kabelskåp och stolpar samt förlägga jordtag.
Utbildningen kallades tidigare för Begränsad behörighet – BB3.

Kursmoment

• El-faran och arbetsmiljörisker
• Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
• EBR Kompetenskrav och egenkontroll
• Miljöaspekter vid ledningsschakt och ledningsarbeten
• Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145
• kV (KJ41)
• Schaktning i anslutning till befintlig kabel
• Slutprov

Kursmål
Efter kursen ska deltagarna förstå och kunna tillämpa anskaffad kunskap enligt de krav som ställs av Elnätsbranschens riktlinjer (EBR) vid kabelförläggning.

Målgrupp
Kursen EBR Kabelförläggning i mark vänder sig bland annat till dig som är grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.

Kurslängd
1 dag
Kontakt: 019-760 15 20
E-post: info@lavigruppen.se