Asbest

Målgrupp

För personer som vistas i en miljö där det finns en risk att du kan komma i kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå Allmän utbildning i asbest. 

Dokumentation

Vår kursledare har erfarenhet av asbest och varit verksam, administrativt och teknisk i 15 år.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt nödvändiga skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

Kursen är till för dig som inte själv ska sanera asbest, men som måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §. 

 

Delar av kursinnehåll

 • Asbestens egenskaper
 • Hälsoeffekter
 • Förekomst av asbest
 • Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
 • Nödfallsåtgärder
 • Handhavande av personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmetoder vid hantering av asbest
 • Kontrollåtgärder
 • Avfallshantering
 • Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
 • Bestämmelser om medicinska kontroller

Längd: 1 dag