Ergonomisk genomgång av arbetsplats 

Belastningsergonomi är läran om hur olika fysiska belastningar i arbetet påverkar medarbetaren.
Enligt Arbetsmiljöföreskriften Belastningsergonomi AFS 2012:02 ska den anställde ska ha kunskap om gynnsamma arbetsställningar samt kunskap för att tidigt se signaler på överbelastning.

LAVI gruppen erbjuder inom ramen för arbetsplatsergonomi:

  • Genomgång av aktuella ergonomiska risker
  • Arbetsplatsanalys innehållande: Arbetsplatsens arbetsställningar, arbetsrörelser, ensidigt upprepat arbete Riskområden och checklistor.
  • Belysningsergonomi
  • Förslag på åtgärd

Pris per arbetsplats: 495 SEK exkl. moms.