Våra affärsområden

LAVI competence
LAVI competence är ett modernt och enkelt planerings- och uppföljningsverktyg som rättssäkrar kvaliteten inom svensk förordningsstyrd yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning.

LAVI qualification
Inom LAVI qualification  genomför LAVI gruppen analyser av komptensgap på företag samt föreslår och förmedlar i anslutning till den tjänsten, värdehöjande insatser och kompletterande lagkravsutbildningar. 

LAVI integration
Inom LAVI integration synliggör vi befintlig kompetens hos människor i utanförskap och kompletterar denna mot rådande arbetsmarknadskrav för snabb och effektiv förflyttning till integrering och sysselsättning. Vi är och ska alltid vara en vägvisande aktör inom integrationsområdet.  Idag är LAVI gruppen stolt leverantör av integrationsinsatser och instegskoncept för såväl Svenska staten, ett flertal kommuner, enskilda företag och organisationer.

LAVI solution
LAVI gruppen leder processer och utvecklar företag, skolor, verksamheter och organisationer, med en tydlig strategi för implementering. Detta utifrån synliggjorda behov mot uppsatta förändringsmål.
.

Kunder/Partners