Våra affärsområden

LAVI solution
LAVI gruppen leder processer och hjälper företag, organisationer och skolhuvudmän att utveckla sina verksamheter utifrån synliggjorda behov mot uppsatta förändringsmål. Vi tar våra uppdragsgivare från besvärliga nulägen till önskade nylägen och våra insatser och föreslagna åtgärder kommer alltid med en tydlig plan för implementering

LAVI qualification
Inom LAVI qualification  genomför LAVI gruppen analyser av komptensgap på företag samt föreslår och förmedlar i anslutning till den tjänsten, värdehöjande insatser och kompletterande lagkravsutbildningar. 

LAVI integration
Inom LAVI integration synliggör vi befintlig kompetens hos människor i utanförskap och kompletterar denna mot rådande arbetsmarknadskrav för snabb och effektiv förflyttning till integrering och sysselsättning. Vi är och ska alltid vara en vägvisande aktör inom integrationsområdet.  Idag är LAVI gruppen stolt leverantör av integrationsinsatser och instegskoncept för såväl Svenska staten, ett flertal kommuner, enskilda företag och organisationer..

Kunder-Partners