Lavi gruppen

Rätt kompetens gör skillnad

Om oss

Våra affärsområden

LAVI competence
LAVI competence är ett modernt och enkelt planerings- och uppföljningsverktyg som rättssäkrar kvaliteten inom svensk förordningsstyrd yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. LAVI competence mäter och visualiserar måluppfyllnad mot såväl förordningsstyrda mål som mot arbetsmarknadens krav på anställningsbarhet. Verktygets flexibilitet underlättar och effektiviserar även för integrations- och matchningsinsatser.
Läs mer om LAVI Competence

LAVI qualification
Inom LAVI qualification  genomför LAVI gruppen analyser av komptensgap på företag samt föreslår och förmedlar i anslutning till den tjänsten, värdehöjande insatser och kompletterande lagkravsutbildningar. LAVI gruppen erbjuder genom LAVI qualification ett stort utbud av anpassningsbara certifierande utbildningar och levererar alltid till konkurrenskraftiga priser och till mycket hög kvalitet.
Läs mer om LAVI qualification