Lavi gruppen

Rätt kompetens gör skillnad

Om oss

Våra affärsområden

LAVI competence
LAVI competence är ett modernt och enkelt planerings- och uppföljningsverktyg som rättssäkrar kvaliteten inom svensk förordningsstyrd yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. LAVI competence mäter och visualiserar måluppfyllnad mot såväl förordningsstyrda mål som mot arbetsmarknadens krav på anställningsbarhet. Verktygets flexibilitet underlättar och effektiviserar även för integrations- och matchningsinsatser.
Läs mer om LAVI competence

LAVI qualification
Inom LAVI qualification  genomför LAVI gruppen analyser av komptensgap på företag samt föreslår och förmedlar i anslutning till den tjänsten, värdehöjande insatser och kompletterande lagkravsutbildningar. LAVI gruppen erbjuder genom LAVI qualification ett stort utbud av anpassningsbara certifierande utbildningar och levererar alltid till konkurrenskraftiga priser och till mycket hög kvalitet.
Läs mer om LAVI qualification

 

LAVI integration
Inom LAVI integration synliggör vi befintlig kompetens hos människor i utanförskap och kompletterar denna mot rådande arbetsmarknadskrav för snabb och effektiv förflyttning till integrering och sysselsättning. Vi är och ska alltid vara en vägvisande aktör inom integrationsområdet. För att lyckas arbetar vi på flera arenor samtidigt tillämpar metoder och modeller som förutsätter att näringslivets krav och önskemål alltid genomsyrar de insatser vi åtar oss att genomföra. Idag är LAVI gruppen stolt leverantör av integrationsinsatser och instegskoncept för såväl Svenska staten, ett flertal kommuner, enskilda företag och organisationer.
Läs mer om LAVI integration

LAVI solution
LAVI gruppen leder processer och utvecklar företag, skolor, verksamheter och organisationer, med en tydlig strategi för implementering. Detta utifrån synliggjorda behov mot uppsatta förändringsmål.
Läs mer om LAVI solution

Kunder/Partners